פרוטוקולים

מליאת המועצה לשנת 2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 10/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 09/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 08/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 07/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 06/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 05/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 04/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 03/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 02/2018

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 01/2018

מליאת המועצה לשנת 2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 18/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 17/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 16/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 15/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 14/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 13/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 12/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 11/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 10/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 09/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 08/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 07/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 04/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 03/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 05/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 02/2017

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 01/2017

מליאת המועצה לשנת 2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 17/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 16/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס 15/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 14/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 13/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 12/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 11/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 10/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 09/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 08/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 07/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 06/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 05/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 04/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 03/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 02/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 01/2016