מחלקת חינוך

מטרות ויעדים

  • מצויינות
  • טיפוח מנהיגות חינוכית יישובית.
  • גיוס הקהילה למעורבות בחינוך.
  • חינוך ערכי.
  • עיצוב הסביבה הלימודית.
  • התמודדות עם שונות .

כל תוכניות הלימוד הנבנות במוסדות החינוך ביישוב הינן בקורלציה למטרות המוצגות לעיל.

בחרנו כייעד מרכזי לבנות אקלים בטוח ולצמצם אלימות בעבודה יישובית מתמשכת ורב תחומית בתחום האקלים החינוכי.

החלטנו להפעיל בכל מוסדות החינוך בישוב את התוכנית המערכתית “אקלים חינוכי מיטבי”.

מטרת התוכנית היישובית והבית ספרית הינה, להפחית אלימות על כל סוגיה ובמקביל לקדם את החוויה החיובית בבית הספר.

התוכנית מבוססת נתונים ומכוונת להראות התקדמות לאור המטרות שהוצגו.