בעלי תפקידים

 

תפקיד

שם בעל תפקיד

דואר אלקטרוני

מספר טלפון

מספר פקס

ראש המועצה אבראהים אבו ראס eillut08@gmail.com  046286501 046564224
מזכיר המועצה עבד אלחלים אבו ראס  hallim24@gmail.com 046565115  046564224
גזבר המועצה סברי אבו ראס  sabri55law@gmail.com  046565115  046564224
מהנדס המועצה
עאוני אבו ראס aburas_auni@hotmail.com  046565115  046564224
היועץ המשפטי אבראהים אבו ראס aburasslaw@walla.com  046461269  046466378
מבקר פנימי וג’די אבו ראס wajdi_aburas@yahoo.com 046565115   046564224
תברואן דר’ סמיר עלי אחמד samirabo@walla.com  046565115  046564224
מנהל משאבי אנוש עבד אלחלים אבו ראס hallim24@gmail.com 046565115   046564224
ממונה על חירום ובטחון ברשויות עבד אלחלים אבו ראס hallim24@gmail.com  046565115  046564224
ראש מטה מל”ח עבד אלחלים אבו ראס hallim24@gmail.com 046565115   046564224