מכרז פומבי מס' 02/2022-מנהל משאבי אנוש

الوظائف

מכרז פומבי מס' 02/2022-מנהל משאבי אנוש

 

מועצה מקומית עילוט

מכרז פומבי מס' 02/2022

 

 

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

 

תיאור המשרה: מנהל משאבי אנוש (מנהל יח' ניהול ההון האנושי ברשות )

שיעור המשרה: 100%.

תיאור התפקיד :

התוויית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות , ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארגוניים ברשות .

עיקרי התפקיד :

א-     ניהול תהליכי איתור ,מיון וגיוס של עובדים ברשות .

ב-      ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות .

ג-       ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות .

 

 דרישת תפקיד ותנאי סף:

א-     בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה , או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג -2012.

     יתרון לבעלי תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים :

      משאבי אנוש ,ייעוץ ארגוני ,פיתוח ארגוני ,הנדסת תעשייה וניהול או מינהל עסקים    

      עם התמחות בהתנהגות ארגונית .

ב-      ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות ,במהלך 6 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,באחד או יותר מהתחומים הבאים :בתחומי משאבי האנוש ,פיתוח ,ייעוץ ארגוני,ניהול מערך גיוס ,מיון וקליטה,ניהול מערך הדרכה .

ג-       ניסיון ניהולי של שנה לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה .

 

דרישות נוספות :

שפות –ערבית ועברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב –היכרות עם תוכנת ה-OFFICE .

קורות חיים בצרוף תעודות והמלצות , מילוי שאלום למועמד , יש להגיש במסירה אישית בלבד במשרדי מזכיר המועצה עד ולא יאוחר מיום 15/02/2022 שעה 14:00.

 

בכבוד רב,

אבראהים אבו ראס

ראש המועצה