פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס' 10/2021

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה לא מן המניין מס' 10/2021

حرر في تاريخ :12/6/2021

                                  פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  לא מן המניין מס' 10/2021

 

       אשר נערכה ביום חמישי 02/12/2021  בשעה 16:00 במשרדי המועצה 

 

נכחו :                                                                                        נעדרו ללא הודעה :

1-אברהים אבו ראס –יו"ר המועצה .                                       1-  סעיד עבוד-חבר.

 2- חסן עלי –סגן ומ"מ ראש המועצה .                                    2 – סאלח עבוד-חבר.

 3-אברהים אבו זוויד – חבר המליאה.                                     3-ח'אלד חטיב –חבר.              

                                                                                                

                                                                 

נעדרו עם הודעה :

1- מוחמד אבו ראס –חבר.

2-שריף אבו ראס –חבר.

3-פרג' עבוד-סגן יו"ר המועצה .

                                                                                                                                                                                                             

משתתפים קבועים (סגל ):

1-עבד אלחלים אבו ראס –מזכיר המועצה .

2-אברהים אבו ראס –יועמ"ש .

3-וגדי אבו ראס –מבקר פנים .

השתתפו :

1-וליד עבוד

2עסאם סלטי

3-מוחמד אבו ראס

4-עלי אבו ראס

על סדר היום :

 

הכרזה על מתן שם לכיכר הראשונה ברחוב הראשי בכניסה הצפונית לכפר על שם "עאסם  סלטי ז"ל ".

ראש המועצה פתח את הישיבה ,בירך את הנוכחים ,היו"ר פתח בדברי תנחומים למשפחת סלטי במותו של בנם עאסם סלטי ז"ל וביקש להביע את תנחומי סגל המועצה ותושבי הכפר במוות הטרגי של הצעיר תושב הכפר עאסם סלטי ז"ל .

ראש המועצה –לא בטוח שניתן לקיים את הישיבה מבחינה חוקית עקב היעדרות רוב החברים .

יועץ משפטי-לדעתי לאור מהות ונסיבות הישיבה ,ניתן לקיים את הישיבה באישור טלפוני של יתר חברי המועצה .

עבד-אני אערוך סבב טלפוני עם חברי המועצה לקבלת הסכמתם על קיום הישיבה ועריכת הצבעה טלפונית .

ראש המועצה –אני מבקש להכריז כי המועצה מתכוונת לקרוא לכיכר הראשונה בכניסה ליישוב על שמו של עאסם סלטי ז"ל .

ראש המועצה –לדעתי פרויקט זה חשוב להנצחת זכרו של המנוח עאסם .

אני מבקש ממליאת חברי המועצה לאשר את ההצעה .

עבד-יש לקבל אישור בני המשפחה והסכמתם להצעה .

עסאם סלטי אביו של המנוח -אני מסכים .

הצבעה-חברי המליאה הנוכחים אישרו את ההצעה פה אחד .

עבד-ערכתי סבב טלפוני ולהלן תוצאות ההצבעה :

שריף אבו ראס-בעד.

פרג' עבוד –בעד.

מוחמד אבו ראס –בעד.

ח'אלד חטיב –לא עונה .

סאלח עבוד –לא עונה .

סעיד עבוד –לא עונה .

החלטה-ההצעה לקרוא לכיכר הראשונה ברחוב הראשי בכניסה צפונית ליישוב על שמו של עאסם סלטי ז"ל אושרה ברוב של 6 חברים .

בסוף הדיון בני המשפחה הודו לראש המועצה ולחברי המועצה על יוזמתם המבורכת והביעו תקווה שהאלימות בחברה הערבית תיפסק ושהפרויקט שאושר ע"י המועצה יתרום לאחווה ויביא לשינוי חיובי בחברה .

 רשם –עבד אלחלים אבו ראס 

 

  להורדת הפרוטוקול   

לחץ כאן 

اشترك بالقائمة البريدية