ועדת השלושה -מכרז מס' 11/2022 עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות

ועדת השלושה -מכרז מס' 11/2022 עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות

حرر في تاريخ :5/15/2022

להורדת ההחלטה  לחץ כאן 

להורדת הודעת הרשות לבחירת הקבלן  לחץ כאן 

 

اشترك بالقائمة البريدية