פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 02/2023

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 02/2023

حرر في تاريخ :4/5/2023

nullפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס' 02/2023

אשר נערכה ביום שני 13/03/2023 שעה 19:30 בניין המועצה

 

משתתפים:

 

נעדרים:

 
 

1.       

אבראהים אבו ראס, יו"ר

 

1.       

סעיד עבוד, חבר.

 

2.       

חסן עלי, סגן יו"ר המועצה                                                                           

 

2.

חאלד חטיב,חבר.

 

3.       

פרג' עבוד, סגן יו"ר המועצה

     
 

4.       

מוחמד אבו ראס, חבר

     
 

5.       

שריף אבו ראס, חבר

     
 

6.       

אבראהים אבו זוויד, חבר

     
 

8.

סאלח עבוד ,חבר

     

משתתפים קבועים (סגל):

       
 

1.       

סברי אבו ראס, גזבר

     
 

2.       

אבראהים אבו ראס, יועמ"ש

     
 

3.       

4 .

עבד אלחלים אבו ראס, מזכיר

מוסטפא אבו ראס ,מנהל על"א

     

 

       
                   

על סדר היום:

 

1-     אישור הגשת תכנית מפורטת מס' 257-1090463.

 

2-     כיסוי גרעון דו"ח מבוקר לשנת  2021 גרעון סופי .

3-     אישור תב"ר מרכיבי חירום רע"ד 2022, ע"ס 50,000 ₪ .

4-     אישור תכנית מפורטת מס' 257-1190735 ,שינוי יעוד מחקלאי למגורים ,מסחר ותעסוקה .

1-     אישור הגשת תכנית מפורטת מס' 257-1090463.

 

עבד -התכנית אושרה במליאת המועצה ונתקבלה החלטה על אישורה ועל היות המועצה יוזמת התכנית .

עבד-הוועדה מקומית החזירה את התכנית לצורך קבלת אישור על הגשת התכנית .

מטרת התכנית -שינוי ייעודי קרקע ושינוי בזכויות והוראות בנייה .

הצבעה-מאושר פה אחד .

החלטה-מאושר פה אחד על הגשת התכנית המוצעת מס' 257-1090463 בשם המועצה .

 

2-     אישור תכנית מפורטת מס' 257-1190735 ,שינוי יעוד מחקלאי למגורים ,מסחר ותעסוקה .

 

          שאפע הציג את התכנית לחברים .

          התכנית אושרה בעבר ע"י מליאת המועצה .

          הקרקע משותפת בעלות פרטית ורמ"י .

         מטרת התכנית -שינוי יעודי מחקלאי למגורים ,מסחר ותעסוקה .

         המועצה יוזמת ומגישת התכנית .

         הצבעה-מאושר פה אחד.

         החלטה-מאושר פה אחד על הגשת התכנית בשם המועצה .

         3- כיסוי גרעון דו"ח מבוקר לשנת  2021 גרעון סופי .

          סברי -הגרעון הסופי בהתאם לדו"ח מבוקר לשנת 2021 עומד על סך 6351 אלש"ח .

          הגשנו בקשה לאישור הלוואה על סך 6 מליון ₪ לכיסוי  גרעון סופי ,קיים אישור עקרוני .

          ממתינים לאישור משרד הפנים בכתב .

          נתקבל אישור הבנק לקבלת ההלוואה .

          הצבעה-מאושר פה אחד .

          החלטה-מאושר פה אחד כיסוי הגרעון הסופי בהתאם לדו"ח מבוקר לשנת 2021 באמצעות קבלת      

          הלוואה בסך של 6 מליון ₪ לתקופה של 10שנים בריבית  p+0.00% .

4-     אישור תב"ר מרכיבי חירום רע"ד 2022 וע"ס 50,000 ₪.

מדובר בסך של 50,000 ₪ הרשאה ממשרד הפנים אגף חירום וביטחון .

ההתחייבות הינה עבור שנת 2022.

מרכיבי חירום רעידת אדמה לשנת 2022.

הצבעה-מאושר פה אחד .

החלטה-התב"ר ע"ס 50,000 ₪ למרכיבי חירום לרע"ד 2022 מאושר פה אחד .

 להורדת הפרוטוקול לחץ כאן 

اشترك بالقائمة البريدية