דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2022

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2022

حرر في تاريخ :5/22/2023

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

מועצה מקומית עילוט

 

שנת 2022

 

אופן המענה לבקשה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

8

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

2

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

0

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

0

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

0

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

3

סה"כ

13

עילות דחייה מרכזיות

 

העניין נמצא בטיפול משפטי .

זמן טיפול

 

מספר בקשות שטופלו במסגרת זו

אחוז מכלל הדחיות

לא עלה על 15 יום

2

 

בין  16-30 יום

2

 

בין 31-60 יום

5

 

בין 61-120 יום

0

 

מעל 120 יום

1

 

סה"כ

10

 

אגרות 

اشترك بالقائمة البريدية