מכרז פנימי מס' 1/2022-מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות

משרות

מכרז פנימי מס' 11/2022-מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות

מועצה מקומית עילוט

מכרז פנימי מס' 11/2022

 

 

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

 

תיאור התפקיד: מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות.

דרגת המשרה ודירוגה: דירוג מח"ר.

שיעור המשרה: 100%.

תנאי סף:

1.         השכלה: תואר שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.

2.         ניסיון מקצועי:

             א.    למועמד בעל תואר אקדמי כאמור או תעודת רואה חשבון בתוקף  כאמור לעיל – ניסיון של שנתיים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי-חברתי ברשויות המקומיות או בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם, או בארגונים בעלי היקף פעילות משמעותי.

             ב.     היכרות עם תוכנות אופיס ושימוש באינטרנט.

3.         ניסיון ניהולי: יתרון לניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

4.         מועד אחרון להגשה: ביום חמישי 30/06/2022 שעה 12:00 במסירה ידנית למזכיר המועצה או לשלוח קורות חיים ותעודות לכתובת מייל: abed@ilut.muni.il.

5.         מועמדים שעונים על תנאי הסף המתוארים לעיל ישלחו למכון מיון והערכה המתמחה באבחון מועמדים לעבודה.

 

 

 

בכבוד רב,

 

אבראהים אבו ראס

ראש המועצה