מינהל הנדסה וגופים אחרים

מינהל הנדסה וגופים אחרים

פורסם בתאריך :11/30/2018
מינהל ההנדסה מנחה גופים מבצעים ונמצא בקשר עם משרדי ממשלה רבים כמו משרד הפנים, ועדה מחוזית ומועצה ארצית לתכנון ובניה,
משרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד התשתיות, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, משרד התיירות, המשרד לביטחון פנים והמשטרה,
רשות מקרקעי ישראל, חברת החשמל, בזק, חברות הכבלים, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ועוד…..

הצטרף לרשימת התפוצה