משרות
Jul
4
מכרז חיצוני מס' 1/2022-מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
Jul
3
מכרז חיצוני מס' 14/2022-מזכיר/ת מחלקת הנדסה
Mar
7
מכרז פנימי מס' 14/2022-מזכיר/ת מחלקת הנדסה
Jun
19
מכרז פנימי מס' 1/2022-מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
Mar
27
מכרז פומבי מס' 10/2022-עובד סוציאלי (עו"ס) קהילתי אלימות במשפחה
Mar
28
מכרז פומבי מס' 9/2022-עו"ס נערות וצעירות
Mar
28
מכרז פומבי מס' 08/2022-עובד סוציאלי (עו"ס) מנהל תחנה לטיפול משפחתי
Mar
22
מכרז פומבי מס' (ב) 01/2022-מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
Feb
2
מכרז פומבי מס' 02/2022-מנהל משאבי אנוש
Feb
2
מכרז פומבי מס' 04/2022-רכז מעורבות חברתית ( רכז צעירים )

הצטרף לרשימת התפוצה