משרות
Nov
3
מכרז פומבי מס' 17/2022- מנהל יחידת הגיל הרך ברשות
Sep
21
דרוש עו"ס ממלא מקום-עובד סוציאלי בתחום משפחות
Sep
22
דרוש עו"ס ממלא מקום-עובד סוציאלי בתחום משפחות והתמכרויות
Jul
4
מכרז חיצוני מס' 1/2022-מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
Jul
3
מכרז חיצוני מס' 14/2022-מזכיר/ת מחלקת הנדסה
Mar
7
מכרז פנימי מס' 14/2022-מזכיר/ת מחלקת הנדסה
Jun
19
מכרז פנימי מס' 1/2022-מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
Mar
27
מכרז פומבי מס' 10/2022-עובד סוציאלי (עו"ס) קהילתי אלימות במשפחה
Mar
28
מכרז פומבי מס' 9/2022-עו"ס נערות וצעירות
Mar
28
מכרז פומבי מס' 08/2022-עובד סוציאלי (עו"ס) מנהל תחנה לטיפול משפחתי

הצטרף לרשימת התפוצה