רשימת חברי המועצה

רשימת חברי המועצה

פורסם בתאריך :1/12/2020

רשימת חברי מועצה מקומית עילוט (2018)

מס'

שם

מס' זהות

תפקיד

נייד

ת.ד

1

אבראהים אבו ראס

020830345

ראש המועצה

050-4450780

1080

2

פרג' עבוד

50175439

סגן יו"ר

050-8620030

1188

3

ח'אלד ח'טיב

053742946

חבר

0525875551

1375

4

חסן עלי

053777553

סגן יו"ר

054-6201293

1046

5

שריף אבו ראס

059343996

חבר

052-5870981

1406

6

מוחמד אבו ראס

040159253

חבר

050-6341195

1073

7

אבראהים אבו זוייד

040084238

חבר

052-5160001

1140

8

סעיד עבוד

059877225

חבר

052-2349597

108

9

סאלח עבוד

026180927

חבר

052-2733766

488

הצטרף לרשימת התפוצה