קופות חולים

קופות חולים

פורסם בתאריך :12/14/2018
כללית 
טלפון :04-6406300
פקס: 04-6454553
כתובת :עילוט ,בניין המועצה המקומית רח' ראשי .

ד"ר אבו ראס רסמי–כללית 
טלפון:04-6567098
פקס: 1534-6567098
כתובת : עילוט,  רח' ראשי ,בניין פרטי ד"ר רסמי אבו ראס

ד"ר אבו אלהיגא סאמי -מאוחדת 
טלפון :04-8124014
פקס:04-8124015
כתובת : עילוט ,מאחורי מסגד נביא לוט 

הצטרף לרשימת התפוצה