מכרזים

undefined

שם הבקשה שלח בקשה
מכרז פומבי מס' 05/2022 להפעלת בית ספר שש-שנתי מקיף עילוט exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי מס' 03/2022 עבודות בניית תעלת ניקוז מביטון exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז מס' 14/2021 -לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי מס' 15/2021 מתן שירותי חשבות שכר למועצה מקומית עילוט exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פומבי מס' 13/2021 עבודות בניית קיר תומך כביש exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז זוטא מס' 12/2021-ביצוע תכנית חינוכית סביבתית במערכת החינוך ובקהילה exit_to_app מילוי טופס
מכרז מס' 7/2021 שכירות מחסנים למועצה המקומית -פרסום שני exit_to_app מילוי טופס
מכרז מס' 7/2021 שכירות מחסנים למועצה המקומית exit_to_app מילוי טופס
מכרז מס' 7/2021 שכירות מחסנים למועצה המקומית exit_to_app מילוי טופס
מכרז -שירותי ניקיון וטאוט רחובות ברשויות אשכול הגליל והעמקים exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF

הצטרף לרשימת התפוצה