המחלקה לחינוך

המחלקה לחינוך

פורסם בתאריך :12/1/2018
החינוך הינו אחד מעמודי התווך של התרבות והתפתחות החברות, לכו מועצה מקומית עילוט שמה את נושא החינוך בראש סולם העדיפויות בשל חשיבותו לעתיד הכפר. בעילוט אנו מאמינים שההשקעה בילדינו היא הבסיס לבניית כפר תרבותי ומוביל.  
הכפר ידע בשנים האחרונות התעוררות החינוך בכל התחומים מביניהם הבנייה והתשתיות, הכנת בתי הספר בציוד חדיש ומודרני לרבות מעבדות וחדרי מדעים ומחשבים, מיזמים חינוכיים מיוחדים ופעילויות בלתי פורמליות אשר השפיעו באופן חיובי על האקלים החינוכי וההישגים הלימודיים בבית הספר.
בתי הספר והמוסדות החיינוכיים בעילוט משרתים כל הגילאים מגיל רך עד התיכון וכוללים צוותים מקצועיים בעלי איכות חינוכית גבוהה ובתי ספר מצויידים.
המועצה המקומית השקיעה בתקופה האחרונה קרוב ל (50 ???) ₪ בבניית ופיתוח בתי הספר והמוסדות החינוכיים.
מערך החינוך בעילוט כולל בתי הספר השייכים למסגרת בתי הספר הממלכתיים ומספר התלמידים בכפר מגיע ל 2386 תלמידים שמחולקים כדלקמן: 

10 גנים שמחולקים ברחבי הכפר (317 תלמידים)
5 גני חובה (154 תלמידים)
גן טיפולי אחד (11 תלמידים)
בית ספר יסודי  א (499 תלמידים)
בית ספר יסודי ב (418)
חטיבת ביניים (478 תלמידים)
בית ספר תיכון (415 תלמידים)
יחידת קידום הנוער (42 תלמידים)
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים שלומדים מחוץ לכפר (52 תלמידים)

מחלקת החינוך כוללת אגפים אלו:
יחידת הנוער- פרוייקט אתגרים בחינוך הבלתי פורמלי
יחידת קידום בני נוער 
יחידת גני הילדים
יחידת הפיקוח על יום ושעות הלימודים
יחידת השירות הפסיכולוגי
יחידת הספורט
הספרייה הציבורית
חינוך מיוחד
פרוייקט קורס לכל תלמיד כיתות ד- ה

סיף עבוד
מנהל מחלקת חינוך

הצטרף לרשימת התפוצה