מכרזים
Jul
9
הצטיידות ושיפוצים בספריות -M -21 הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות מחיר
Jul
8
החלטה על התקשרות עם משכל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח
Jun
15
הפעלת מועדון זקנים –מועדון מועשר משודרג פלוס תזונתי בעילוט
Jun
17
הארכת מועד להגשת הצעות מחיר לביצוע עבודות התקנת פרגולה בבית ספר מקיף (חט"ב)
Jun
11
מכרז הצטיידות ושיפוצים בספריות
Mar
1
נהג מפעיל ציודי מיכני הנדסי.

הצטרף לרשימת התפוצה