מכרזים
Feb
21
מכרז פומבי מס' 05/2022 להפעלת בית ספר שש-שנתי מקיף עילוט
Feb
1
מכרז פומבי מס' 03/2022 עבודות בניית תעלת ניקוז מביטון
Dec
26
מכרז מס' 14/2021 -לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה
Dec
18
מכרז פומבי מס' 15/2021 מתן שירותי חשבות שכר למועצה מקומית עילוט
Nov
29
מכרז פומבי מס' 13/2021 עבודות בניית קיר תומך כביש
Oct
26
מכרז זוטא מס' 12/2021-ביצוע תכנית חינוכית סביבתית במערכת החינוך ובקהילה
Sep
13
מכרז מס' 7/2021 שכירות מחסנים למועצה המקומית -פרסום שני
Aug
12
מכרז מס' 7/2021 שכירות מחסנים למועצה המקומית
May
5
מכרז -שירותי ניקיון וטאוט רחובות ברשויות אשכול הגליל והעמקים
Mar
31
מכרז זוטא מס' 02/2021

הצטרף לרשימת התפוצה