משרות

undefined

שם הבקשה שלח בקשה
מכרז פומבי מס' 17/2022- מנהל יחידת הגיל הרך ברשות exit_to_app מילוי טופס
דרוש עו"ס ממלא מקום-עובד סוציאלי בתחום משפחות exit_to_app מילוי טופס
דרוש עו"ס ממלא מקום-עובד סוציאלי בתחום משפחות והתמכרויות exit_to_app מילוי טופס
מכרז חיצוני מס' 1/2022-מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות exit_to_app מילוי טופס
מכרז חיצוני מס' 14/2022-מזכיר/ת מחלקת הנדסה exit_to_app מילוי טופס
מכרז פנימי מס' 14/2022-מזכיר/ת מחלקת הנדסה exit_to_app מילוי טופס
מכרז פנימי מס' 1/2022-מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות exit_to_app מילוי טופס
פרסום שני - מכרז פומבי מס' 10/2022 עובד סוציאלי (עו"ס) קהילתי אלימות במשפחה exit_to_app מילוי טופס
פרסום שני -מכרז פומבי מס' 9/2022-עו"ס נערות וצעירות exit_to_app מילוי טופס
פרסום שני-מכרז פומבי מס' 08/2022-עובד סוציאלי (עו"ס) מנהל תחנה לטיפול משפחתי exit_to_app מילוי טופס

הצטרף לרשימת התפוצה