הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות

פורסם בתאריך :11/30/2018
היחידה אחראית לתשלומים, התאמות בנקים, תשלומי שכר, הכנת דו”חות כספיים רבעוניים ושנתיים, דו”חות וטיפול בחשבונות השוטפים

הצטרף לרשימת התפוצה