מכרז חיצוני מס' 14/2022-מזכיר/ת מחלקת הנדסה

משרות

מכרז חיצוני מס' 14/2022-מזכיר/ת מחלקת הנדסה

מועצה מקומית עילוט

מכרז חיצוני מס' 14/2022

 

 

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

 

התפקיד: מזכיר /ת מחלקה

היחידה :הנדסה .

תיאור התפקיד :

א-    סיוע וריכוז עבודת המחלקה .

ב-     קבלת קהל במחלקה וטיפול בפניות ובקשות ציבור .

ג-       הפקת טפסים וריכוז נתונים .

ד-     בדיקת השגות ארנונה ,מדידת נכסים בשטח ועדכון הגורמים המוסמכים .

דירוג המשרה: הנדסאים.

שיעור המשרה: 100%.

תנאי סף:

1.         השכלה: הנדסאי בניין או אדריכלות מוסמך .

2.         ניסיון מקצועי:

             א.    עדיפות לבעלי ניסיון מוכח והיכרות עם עבודת יחידות ההנדסה ברשויות המקומיות .

             ב.     היכרות עם תוכנות אופיס ושימוש באינטרנט.

              ג.      יכולת ארגון ויוזמה .

3.         מועד אחרון להגשה: ביום חמישי 21/07/2022 שעה 12:00 במסירה ידנית בלבד במשרדי מזכיר המועצה .

4.         מועמדים שעונים על תנאי הסף המתוארים לעיל ישלחו למכון מיון והערכה המתמחה באבחון מועמדים לעבודה.

 

 

 

בכבוד רב,

 

אבראהים אבו ראס

ראש המועצה